Uttak internasjonale mesterskap

J70 Norway har utarbeidet «Retningslinjer for uttak til internasjonale mesterskap». Revidert versjon per juni 2021 kan lastes ned i linken under. Disse retningslinjene gjelder for ranking 2021, og danner grunnlag for deltakelse i internasjonale mesterskap i 2022. Retningslinjene kommer til anvendelse i de tilfeller hvor Norge får tildelt en kvote for antall deltakere.

I en «coronafri sesong» vil klasseklubben tilstrebe et større antall rankingregattaer.
2021 er dessverre ikke slik, og derfor er Grundig Hankø Race Week og NM årets rakningregatter, med forbehold om at de avvikles med fullt mannskap.

%d bloggarar likar dette: