Uttak internasjonale mesterskap

J70 Norway har utarbeidet «Retningslinjer for uttak til internasjonale mesterskap». Revidert versjon per april 2022 kan lastes ned i linken under. Disse retningslinjene gjelder for ranking 2022, og danner grunnlag for deltakelse i internasjonale mesterskap i 2023. Retningslinjene kommer til anvendelse i de tilfeller hvor Norge får tildelt en kvote for antall deltakere.

%d bloggarar likar dette: